-->
*/

 

آرشیو مداحان اهل بیت علیه السلام
حاج منصور ارضی
تعداد فایل ها:64
آخرین به روزرسانی
جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳
حاج سعید قانع
تعداد فایل ها:30
آخرین به روزرسانی
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۳
حاج علی اکبری
تعداد فایل ها:37
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳
حاج محسن صائمی
تعداد فایل ها:31
آخرین به روزرسانی
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳
میلادمسیحی
تعداد فایل ها:7
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳
کربلایی احسان صفری
تعداد فایل ها:32
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۳
کربلایی ایمان کیوانی
تعداد فایل ها:30
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
حاج محمودکریمی
تعداد فایل ها:135
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج محمدرضا طاهری
تعداد فایل ها:90
آخرین به روزرسانی
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳
حاج سعیدحدادیان
تعداد فایل ها:117
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج مهدی سلحشور
تعداد فایل ها:91
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۳
حاج حسن خلج
تعداد فایل ها:56
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج حسین سیب سرخی
تعداد فایل ها:130
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج عبدالرضاهلالی
تعداد فایل ها:175
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج روح الله بهمنی
تعداد فایل ها:123
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
کربلایی جوادمقدم
تعداد فایل ها:165
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج مهدی اکبری
تعداد فایل ها:115
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج مهدی مختاری
تعداد فایل ها:39
آخرین به روزرسانی
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۳
سیدمهدی میرداماد
تعداد فایل ها:84
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
کربلایی مهدی رعنایی
تعداد فایل ها:50
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
حاج عباس طهماسپور
تعداد فایل ها:47
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
سیدمجیدبنی فاطمه
تعداد فایل ها:78
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۳
حاج احمدواعظی
تعداد فایل ها:16
آخرین به روزرسانی
جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳
سیدعلی مومنی
تعداد فایل ها:83
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
حاج محموداستادباقر
تعداد فایل ها:29
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳
حاج علی رحمانی
تعداد فایل ها:35
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳
حسن حسین خوانی
تعداد فایل ها:14
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۳
کربلایی حسین عینی فرد
تعداد فایل ها:31
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۳
کربلایی نریمان پناهی
تعداد فایل ها:11
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳
حاج مجتبی رمضانی
تعداد فایل ها:15
آخرین به روزرسانی
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳
حاج مهدی کمانی
تعداد فایل ها:10
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳
کربلایی حمیدعلیمی
تعداد فایل ها:23
آخرین به روزرسانی
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳
حاج محمدرضابذری
تعداد فایل ها:59
آخرین به روزرسانی
جمعه ۷ آذر ۱۳۹۳
حاج مجتبی محسن پور
تعداد فایل ها:30
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳
حاج کاظم اکبری
تعداد فایل ها:8
آخرین به روزرسانی
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳
کربلایی وحید یوسفی
تعداد فایل ها:35
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
کربلایی مهدی امینیان
تعداد فایل ها:9
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
سید امیر عقدایی
تعداد فایل ها:10
آخرین به روزرسانی
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳
کربلایی مصطفی شادکام
تعداد فایل ها:8
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
کربلایی سهیل آذر آباد
تعداد فایل ها:14
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳
کربلایی محمدعلی بخشی
تعداد فایل ها:23
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳
کربلایی محمد علی وطن خواه
تعداد فایل ها:3
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳

 

کلیدواژه ها :
 
نویسنده: ذاکرین 313 | ارسال شده در چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ |
آرشیو مداحان اهل بیت علیه السلام
حاج منصور ارضی
تعداد فایل ها:64
آخرین به روزرسانی
جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳
حاج سعید قانع
تعداد فایل ها:30
آخرین به روزرسانی
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۳
حاج علی اکبری
تعداد فایل ها:37
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳
حاج محسن صائمی
تعداد فایل ها:31
آخرین به روزرسانی
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳
میلادمسیحی
تعداد فایل ها:7
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳
کربلایی احسان صفری
تعداد فایل ها:32
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۳
کربلایی ایمان کیوانی
تعداد فایل ها:30
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
حاج محمودکریمی
تعداد فایل ها:135
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج محمدرضا طاهری
تعداد فایل ها:90
آخرین به روزرسانی
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳
حاج سعیدحدادیان
تعداد فایل ها:117
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج مهدی سلحشور
تعداد فایل ها:91
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۳
حاج حسن خلج
تعداد فایل ها:56
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج حسین سیب سرخی
تعداد فایل ها:130
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج عبدالرضاهلالی
تعداد فایل ها:175
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج روح الله بهمنی
تعداد فایل ها:123
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
کربلایی جوادمقدم
تعداد فایل ها:165
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج مهدی اکبری
تعداد فایل ها:115
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
حاج مهدی مختاری
تعداد فایل ها:39
آخرین به روزرسانی
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۳
سیدمهدی میرداماد
تعداد فایل ها:84
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
کربلایی مهدی رعنایی
تعداد فایل ها:50
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
حاج عباس طهماسپور
تعداد فایل ها:47
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
سیدمجیدبنی فاطمه
تعداد فایل ها:78
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۳
حاج احمدواعظی
تعداد فایل ها:16
آخرین به روزرسانی
جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳
سیدعلی مومنی
تعداد فایل ها:83
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
حاج محموداستادباقر
تعداد فایل ها:29
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳
حاج علی رحمانی
تعداد فایل ها:35
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳
حسن حسین خوانی
تعداد فایل ها:14
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۳
کربلایی حسین عینی فرد
تعداد فایل ها:31
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۳
کربلایی نریمان پناهی
تعداد فایل ها:11
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳
حاج مجتبی رمضانی
تعداد فایل ها:15
آخرین به روزرسانی
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳
حاج مهدی کمانی
تعداد فایل ها:10
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳
کربلایی حمیدعلیمی
تعداد فایل ها:23
آخرین به روزرسانی
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳
حاج محمدرضابذری
تعداد فایل ها:59
آخرین به روزرسانی
جمعه ۷ آذر ۱۳۹۳
حاج مجتبی محسن پور
تعداد فایل ها:30
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳
حاج کاظم اکبری
تعداد فایل ها:8
آخرین به روزرسانی
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳
کربلایی وحید یوسفی
تعداد فایل ها:35
آخرین به روزرسانی
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
کربلایی مهدی امینیان
تعداد فایل ها:9
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
سید امیر عقدایی
تعداد فایل ها:10
آخرین به روزرسانی
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳
کربلایی مصطفی شادکام
تعداد فایل ها:8
آخرین به روزرسانی
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
کربلایی سهیل آذر آباد
تعداد فایل ها:14
آخرین به روزرسانی
پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳
کربلایی محمدعلی بخشی
تعداد فایل ها:23
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳
کربلایی محمد علی وطن خواه
تعداد فایل ها:3
آخرین به روزرسانی
یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳

گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

 

گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

سوغاتی های فرنگ برای مُحرم!!!

محرم که میشود اولین چیزی که یادش می افتم لباس عزایم است.لباسی که بوی عطر سیب را میدهد.بوی نوای کربلا.

نمیدانم چطور بگویم و از کجا بگویم اما هیچ وقت در مخیلاتم هم نمی گنجید که بتوانند این لباس های عزایمان را هم از تنمان بیرون بیاورند...

شمایی که روزت را تا شب پای ماهواره می گذرانی و با هزار توجیه به کارت ادامه میدهی ، اگر امسال محرم اشک نداشتی و شوری برای شرکت در مراسم نداشتی بدان از کجاست و تعجب نکن!

شمایی که با نامحرم خیلی راحت ارتباط فیزیکی!!!! و شیمیایی!!!!! و کلامی برقرار میکنی مراقب باش.تو نیز امسال اکسید شده و دیگر خبری از آن شور و حال حسینی را در خودت نمی بینی!

خواهري که حجابت را گذاشتی در گوشه کمد و تنها در شب قدر و عاشورا بیرون می آوری، بقیه روزها هم روسری ات سانت به سانت عقب تر می رود، عشوه هایت درجه به درجه بیشتر می شود و آرایشت کم کم غلیظ تر و لباست وجب به وجب تنگ تر میشود، به کجا چنین شتابان؟؟؟ راحت برای خودت دل می بری.. اما بدان دل همه را بردی ولی دلت را هم بردی..اری..دلت را ازجمع دل عشاق حسین هم بردی به ناکجا اباد...

شمایی که با اسم دین در مدرسه و دانشگاه ریشه دین را میزنی با شما هم هستم.. شما هم کمتر از منافقین نیستید..

شمایی که در خیابان فیتیله چشم هایت را پایین نمیکشی و به هر چراغ چشمک زنی توجه میکنی و جواب میدهی و فیتیله را بالا میکشی ، چشم هایت دیگر سویی برای اشک ریختن و دلت شوقی برای شور ندارد...

مادری که از تربیت فرزندت غافل شده


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

 

 

Generate your flash banner free onlineشامل بیش از 1000 مدح منتخب

TanhaToei.IR

ارائه مدایح اهل بیت با بهترین کیفیت

به نیت خدمت به شما عزیزان امیدوارم لذت ببرید

بحمدالله 100گیگ فضا خریداری شده تا اینکه فایل ها برای همیشه روی هاست و وب باقی بمونه و همچنین بتونید با سرعت بالا دانلود بفرمایید و همیشه ازشون استفاده کنید و لذت ببرید.

توجه 1: در صورتی که مایل به داشتن مدح مورد نظرتون با کیفیت عالی بودید کافیست اعلام بفرمایید تا ان شا الله با بهترین کیفیت موجود قرار گیرد. بهترین کیفیت لیاقت شما دوستداران اباعبدالله(ع) است.

توجه 2: معمولا مراسم های هیئت الرضا(ع) (هلالی)؛ بین الحرمین(مقدم)؛ روضه العباس(ع)(سیب سرخی)؛ زوارالحسین(ع) (مومنی)؛جلسات کریمی؛ رعنایی؛ ایمان کیوانی و... خریداری می شود بنابراین اگر مایل به داشتن ویدئویی خاص از این جلسات با بهترین کیفیت (Dvd) بودید کافی است اعلام بفرمایید تا ان شا الله در حد توان قرار گیرد.

توجه 3: به جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به شما عزیزان در نظرسنجی های وب شرکت بفرمایید.

توجه 4: دوستان عزیز بحمدالله علاوه بر مداحی فایل های مذهبی بسیار زیادی در زمینه های مختلف از جمله نرم افزار، سخنرانی، تعزیه، انیمیشن، تئاتر و... داریم؛ اگر دنبال فایل مذهبی خاصی بودید در میان بگذارید ضرر نداره اگه در توانم باشه و لیاقتی کمکتون میکنم.

آرشیو مداحی های ایمان کیوانی *10 فایل صوتی اضافه شد*

ولادت حضرت زهرا(س) 91 سیب سرخی روضه العباس(ع)

شهادت حضرت موسی ابن جعفر(ع)- هیئت الرضا(ع)- Abdorreza Helali DVD

بدرقه فاطمه 91 هیئت الرضا(ع)- عبدالرضا هلالی سیب سرخی

ولادت حضرت زهرا(س) هیئت الرضا(ع)

شهادت حضرت زینب(س)1391- روضة العباس تهران سیب سرخی- احمد واعظی

دانلود مجموعه چادر خاکی مدایح سوزناک حاج رضا هلالی فاطمیه قدیمی با ادیت ویژه

فاطمیه 91 هیئت الرضا(ع) با بهترین کیفیت (Dvd)- عبدالرضا هلالی

دانلود نرم افزار کشتی پهلو گرفته سلام الله علیها (بسوز ای دل...)

دانلود مجموعه 378 والپیپر من در مورد حضرت زهرا (س)

دانلود مراسم کامل ایام محسنیه90 30صفر علیمی- عینی فر در مشهد

دانلود شام شهادت امام حسن مجتبی ع حمیدرضا علیمی- علی زمانیان

دانلود جلسه فوق العاده زیبای شهادت امام رضا ع هلالی- سیب سرخی- امین مقدم

آرشیو مجموعه مناجات های حمیدرضا علیمی

دانلود مجموعه تدوین و انتشار نهایی محرم 90 هیئت الرضا ع عبدالرضا هلالی

دانلود مجموعه تیزرهای محرم 90 هیئت الرضا ع عبدالرضا هلالی

دانلود مجموعه 212 مناجات و غزل آقای سماواتی در مورد حضرت صاحب عج

التماس دعا برای

شادی حقیقی قلب نازنین حضرت زهرا (س)

تعجیل در فرج فرزند غریبشون 

              

     

گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

مجموعه مداحي قديمي دهه 80

Mazhabion (2)

دانلود مناجات من کیستم تا هر زمان-ذاکر

مناجات  من کیستم تا هر زمان پیش نظرم بینم تو را  را با صدای سید جواد ذاکر می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

Zaker

برای دانلود این مداحی به ادامه مطلب مراجعه کنید ….

ادامه مطلب »

ادامــه مـطـلـب دانلود مناجات من کیستم تا هر زمان-ذاکر

دانلود مداحی های واحد محمود کریمی

مجموعه ی پنج  مداحی  سبک واحد  را با صدای حاج محمود کریمی می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

لیست مجموعه مداحی های واحد حاج محمود کریمی :

بر روی بابا جانم علی جان 
خون جگر ز آه من می چکد ای پناه من 
با لب خشکت دو چندان جلوه دارد خنده تو
مانده به سینه آخرین نفس 
با عمو گفت آن گل باغ مراد 

 

MahmoodKarimi

 

برای دانلود این مداحی ها به ادامه مطلب مراجعه کنید ….

ادامه مطلب »

ادامــه مـطـلـب دانلود مداحی های واحد محمود کریمی

دانلود مجموعه مداحی های مهدی اکبری

مجموعه ی پنج مداحی را با صدای حاج مهدی اکبری می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

لیست مجموعه مداحی های حاج مهدی اکبری:

 می رسد با ناله و غم کاروانی غرق ماتم
دشمن تو ای نگارم می کشاند سوی دارم
تا تمام بود و هستش شد هویدا روی دستش
قدری آهسته غزالم ای مه ابرو هلالم
من قاسم مجنونم کز عشق حسین مستم

MahdiAkbari

 

برای دانلود این مداحی ها به ادامه مطلب مراجعه کنید ….

ادامه مطلب »

ادامــه مـطـلـب دانلود مجموعه مداحی های مهدی اکبری

دانلود مجموعه مداحی های شور سیب سرخی ۲

مجموعه ی سه  مداحی سبک شور را با صدای حاج حسین سیب سرخی می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

لیست مجموعه مداحی های شور حاج حسین سیب سرخی:

یا حسین ای برادر زینب
اگر به باد دهی زلف عنبر آسا را
گر به تو گویم که عشق در دل دیوانه است

HosseinSibSorkhi

برای دانلود این مداحی ها به ادامه مطلب مراجعه کنید ….

ادامه مطلب »

ادامــه مـطـلـب دانلود مجموعه مداحی های شور سیب سرخی ۲

دانلود مجموعه مداحی های شور سیب سرخی

مجموعه ی پنج مداحی سبک شور را با صدای حاج حسین سیب سرخی می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

لیست مجموعه مداحی های شور حاج حسین سیب سرخی:

 از صبح ازل واله و شیدای حسینم
حق با حق با علیست
عشق تو تو جونمه کربلات تو خونمه
گل لیلا آرزوی زینبینی گل لیلا تپش قلب حسینی
 ابوفاضل مددی یا اباالفضل

HosseinSibSorkhi

برای دانلود این مداحی ها به ادامه مطلب مراجعه کنید ….

ادامه مطلب »

ادامــه مـطـلـب دانلود مجموعه مداحی های شور سیب سرخی

گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

لينک مداحان
لوگو حمایتی

 


لوگو دونی


بوی سیببزرگترين وب سايت شهداي ايرانمرکز انفورماتیک ربیع

 

پايگاه اينترنتي نصر19 سایت نوحه

 


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

درگاه پرداخت اينترنتي

براي حمايت از امور فرهنگي و مذهبي  و يا خريد اينترنتي محصولات از اين قسمت استفاده كنيد .

(بعد از پركردن قسمت ها و كليك رو اتصال به درگاه بانك ملت خواهيد رفت و در آنجا شماره 16 رقمي كارت بانكي عضو شتاب - رمز دوم( از دستگاه هاي عبار باك و خودپرداز سطح شهر فعال كنيد) و كد cvv2 -  تاريخ انقضا كه روي كارت بانكي درج شده است را وارد و كد امنيتي را عينا تايپ كرده و دكمه پرداخت را كليك كنيد و بعد continue - ) مبلغ شما پرداخت خواهد شد.

با تماس با شماره 09151890370 ما را مطلع نماييد . باتشكر

نام و نام خانوادگی (*)
پست الکترونیکی (*)
شماره تلفن
مبلغ به تومان(*)

لوگوي تاييد

 


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

 

گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

دانلود نوحه و مداحی محرم 92   محمود کریمی   چیذر   دهه اول

 

دانلود نوحه و مداحی محرم ۹۲ با مداحی حاج محمود کریمی

 هیات رایه العباس (ع) شمیرانات چیذر امام زاده علی اکبر (ع)

روز عاشورای حسینی (یازدهم) اضافه شد …

 

ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری آقا اباعبدالله الحسین و ماه محرم به تمامی‌‌ کاربران عزیز،مجموعه نوحه و مداحی از حاج محمود کریمی مداح اهل بیت که در شب های محرم ۹۲ ( دهه اول ) که در هیات رایه العباس (ع) شمیرانات چیذر امام زاده علی اکبر (ع) برگزار شده رو برای شما عزیزان آماده دانلود کردیم. شما هم اکنون می‌توانید مجموعه نوحه و مداحی محرم ۹۲ از سایت یاس دانلود دریافت نمایید.

 

 بقيه و دانلود در ادامه مطلب


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

دانلود کلیپ تصویری نوحه و مداحی کریمی محرم 92   چیذر   دهه اول

 

دانلود کلیپ تصویری نوحه و مداحی کریمی محرم ۹۲

 هیات رایت العباس (ع) شمیرانات چیذر امام زاده علی اکبر (ع)

شب تاسوعای حسینی (نهم) اضافه شد …

 

ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری آقا اباعبدالله الحسین و ماه محرم به تمامی‌‌ کاربران عزیز،مجموعه کلیپ تصویری نوحه و مداحی حاج محمود کریمی مداح اهل بیت که در شب های محرم ۹۲ (دهه اول) در هیات رایه العباس (ع) شمیرانات چیذر امام زاده علی اکبر (ع) برگزار شده را به صورت تصویری برای شما عزیزان آماده دانلود کردیم. شما هم اکنون می‌توانید مجموعه نوحه و مداحی محرم ۹۲ از حاج محمود کریمی به صورت تصویری از سایت یاس دانلود دریافت نمایید.

 ادامه در بقيه مطلب :


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود         دلها همه آماده ی پرواز شود
با بوی محرم الحرام تو حسین           
ایام عزا و غصه آغاز شود

 

´*•.¸(*•.¸ ♥فقط خدا♥¸.•*´)¸.•*´ مهربون
 

 

´*•.¸(*•.¸ ♥فقط خدا♥¸.•*´)¸.•*´ مهربون
 

 

´*•.¸(*•.¸ ♥فقط خدا♥¸.•*´)¸.•*´ مهربون
 

 

´*•.¸(*•.¸ ♥فقط خدا♥¸.•*´)¸.•*´ مهربون

 

 

 


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

مستند ” شفاعت یا شکایت “  آماده دانلود می باشد .

شما همچنین می توانید از قسمت پایین ، این مستند را به صورت آنلاین تماشا کنید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

shefaat

دانلود نسخه تلفن همراه ( با کیفیت بالا ) با حجم ۴۰ مگابایت

دانلود نسخه رایانه       ( با کیفیت مناسب ) با حجم ۱۰۰ مگابایت


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

تبلیغات خیمه دل سوختگان
Category
 
 
 
موضوعات
 
دوستان
Ferends
آرشيو
Archivگروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

 

دستاوردهای سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی:

نفی شرق و غرب -تحقیر آمریکا در سطح بین المللی - توجّه به معنویات- نامشروع اعلام کردن اسرائیل -قطع رابطه با رژیم آپارتاید - حکومت جمهوری اسلامی و ...

آن که بر ظلم شب شدی پیروز در زمین و زمان خمینی بود

سال ها رنج و غربت و سختی می کشیدی به جان خمینی بود

آن که هم افتخار و عزت داد بر همه شیعیان خمینی بود

آن که بودی یگانه دوران در تمام جهان خمینی بود

آن که می زد شجاعتش فریاد بر سر دشمنان خمینی بود

مانده در قلب ما همی یادش تا ابد جاودان خمینی بود


دهه فجر بر شما مبارکباد .

 پایگاه فرهنگی مذهبی علویون (لینک)

خدانگهدار


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۳۹۱ با مداحی حاج حسین سیب سرخی اجرا شده در هیئت روضه العباس (ع) تهران به صورت صوتی و کیفیت بالا آماده دانلود میباشد.برای دانلود به ادامه مطلب بروید..

  شب اول محرم ۱۳۹۱

حاج حسین سیب سرخی-سلام علی العطشان (روضه شب اول)


گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

ادامه مطلب

حاج مهدی مختاری ، دهه اول محرم 91

مجموعه mp3 کل دهه اول محرم 91 با نوای حاج مهدی مختاری با کیفیت اصلی ..

حاج مهدی مختاری ، دهه اول محرم 91
شب نهم - روضه حضرت عباس (ع) [ صوتی ] [ پخش آنلاین ]

گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

نمایش ویدیو های 1 تا 15

گروه فيس نمايي ما

محبوب کن - فیس نما

صفحه قبل 1 صفحه بعد


بنر همسنگرانtextcolor=E2FF24
باکس 20

استاد رائفی پور

وب سايت ظهور

باکس چی

Ex4Me

پرواز در آسمان رهايي